Pajaro de Twitter

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Per què es va fundar la IUPAC?

La IUPAC és (Unió Internacional de Química Pura i Aplicada)

A l' inici de la química, el científics posaven qualsevol nom a les substàncies que anaven descobrint i era bastant habital que qualsevol substància tinguera molts nom.

L'any 1919 es va fundar IUPAC, que es va proposar sistematitzar els noms de les subtàncies i aconseguir una única momenclatura acceptada per tots els científics.

Actualment, encara coexisteixen diversos sistemes.

Logo IUPAC:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_i_Aplicada