Pajaro de Twitter

domingo, 9 de diciembre de 2012

Terratrèmol i tsunami del Japó 2011

Aquest és un vídeo del terratrèmol i el tsunami de Japó 2011, mireu-lo es molt interresant.

Terratrèmols Tectònics


Els terratrèmols tectònics es produeixen a l'interior de les falles tectòniques oa la seva rodalia, a causa de l'alliberament de l'energia que s'acumula a l'interior de les falles tectòniques.

    L'inici dels terratrèmols del procés diari es deu, gairebé sempre, l'augment de la pressió isostàtica, que és un augment de força i energia que fa pujar la massa magmàtica per l'interior de la fissures des de les zones més profundes fins les més altes de l'escorça terrestre.

     Els terratrèmols tectònics poden produir-se per un dels dos processos que desenvolupa la mecànica sísmica, el procés diari o el procés espontani.

     Els terratrèmols del procés periòdic són aquells que es produeixen a conseqüència de l'alliberament de l'energia que s'acumula, lenta però contínuament, entre les fissures, esquerdes o cavitats de l'interior d'una falla tectònica mitjançant emanacions o vapors que es desprenen de les corrents de convecció.

València (química)

És una mesura de la quantitat d'enllaços químics formats pels àtoms d'un element químic. 

A través del segle XX, el concepte de valència ha evolucionat en un ampli rang d'aproximacions per descriure l'enllaç químic, incloent l'estructura de Lewis (1916), la teoria de l'enllaç de valència (1927), la teoria dels orbitals moleculars (1928), la teoria de repulsió de parells electrònics de la capa de valència (1958) i tots els mètodes avançats de química quàntica.

Este video explica: la valencia(quimica) y la órbita de valencia