Pajaro de Twitter

martes, 22 de enero de 2013

Ecuación Química


Una reacció química és qualsevol procés en el qual, almenys, els àtoms, les molècules o els ions d'una substància es transformen en àtoms, molècules o ions d'una altra substància química diferent. Les reaccions químiques s'escriuen de forma simplificada mitjançant equacions químiques.

En les reaccions químiques es compleix la llei de conservació de la massa, tenint lloc una reordenació dels àtoms, però no la seva creació ni la seva destrucció. El reordenament dels àtoms en la molècula dóna lloc a una substància diferent.

Les substàncies que es transformen o modifiquen en una reacció es diuen reaccionants, reactius o reactants. Les substàncies noves que s'originen en una reacció química es diuen productes.


Floquet de Neu


Floquet de Neu, ha estat l'únic goril · la blanc del món (encara que no l'únic primat) i l'orgull i símbol de Barcelona. Es va fer famós mundialment un any després d'arribar gràcies a la revista National Geographic, que va publicar un reportatge i una foto en portada del gran Floquet de Neu, l'animal més estimat de la història de Barcelona.

Per ser únic li van cuidar com a cap, però també van intentar que aquesta especial característica albina es reproduís. Floquet de Neu va tenir 22 fills. Sobreviure cinc descendents directes i set néts. Cap va ser albí. Tanmateix, després de la mort del primat el Zoo de Barcelona va guardar mostres del seu ADN (que, per cert, comparteix en un 97,7% amb els humans).

http://4.bp.blogspot.com/-g3oPwyIgXBQ/TyQZCzvNGbI/AAAAAAAAAHY/z7MP0wATArs/s1600/copitodenieve11.jpg

Les entrades del bloc a partir d'ara són del 2 º Trimestre de Biologia i Geologia, Física i Química